Andra index

 Publiceringsdatum för andra index

Prisindex för moteringsfärdiga trähus - MT74: Publiceras den 15e samma månad.

Bergmaterialindex: Publiceras kvartalsvis den 15e månaden efter den sista i kvartalet.

Index för betongrör: Publiceras den 15e månaden efter (bortsett för juniindex som publiceras den 15e augusti).

Anläggningsmaskinindex: Publiceras den 15e fyra månader efter.

Välj år - Välj alla


Välj månader - Välj alla

Välj index

 • Prisindex för monteringsfärdiga trähus - MT 74

  • Bergmaterialindex

   • Index för betongrör

    • Anläggningsmaskinindex

          Visa index