Malmo_Live_fasadbild.jpg

Frågor

Här har vi samlat vanliga frågor om indexberäkning

 FAQ

Varför kan jag inte se indextal för 1071 Bitumen?

På grund av sekretesshänseende med kan vi inte längre publicera några indextal för litt 1071 Bitumen.

Var kan jag se index för "9000 Material med annan bastidpunkt"?

Tillfälligt hittar du dessa indextal här. Inom en snar framtid kommer du kunna visa och ladda ner indextal för dessa littera på samma ställe som övriga littera inom entreprenadindex.

Jag kan inte se och skriva ut index för vissa littera?

Om du använder webbläsaren internet Explorer så kan detta problem uppstå, byt istället till någon av webbläsarna nedan så ska det fungera som vanligt.

Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari. 

Revidering 2020-03-17

Indextal för januari och februari 2020 har korrigerats med anledning av tidigare bristfällig information har tolkats felaktigt vid byte av priskälla för Bitumen. Berörda littera är 113, 114, 241, 242, 243, 244, 251 och 2132. Har indexjustering gjorts med tidigare publicerat tal bör ni göra en ny beräkning med reviderat index.

Varför kan jag inte se senaste index för anläggningsmaskinindex?

Anläggningsmaskinindex ägs av Maskinentreprenörerna och vi får bara publicera detta index med tre månaders fördröjning. Är du i behov av ett nyare indextal får vi hänvisa vidare till maskinentreprenörerna.

Hur gör jag för att logga in och komma åt de senaste indextalen?

För att kunna se de senaste indextalen behöver du vara prenumerant på Entreprenadindex. Följ länken på startsidan för att skaffa en prenumeration, om du inte redan har en. När du fått ett kundnummer kommer du att kunna skapa ett konto här på sidan och då har du tillgång till de senaste indextalen.  

Varför går det inte att välja år före 2011 i räknedosan?

Entreprenadindex har basår 2011 så tidigare år finns inte. Innan dess fanns E84, men då indextalen inte alltid har ett "ett-till-ett" förhållande behöver du själv göra din beräkning med omräkningstal mellan E84 och Entreprenadindex. Se fliken Äldre index för mer information. 

Kan jag spara min beräkning till nästa gång jag ska indexreglera aktuellt avtal?

Genom att välja att spara kalkylen ligger basmånad, vilket/vilka index som används samt det belopp du använt för att reglera kvar till nästa gång. Glöm inte att döpa kalkylen så att du hittar den nästa år.

Vilket index ska jag använda? Finns det ett sammanvägt Entreprenadindex?

Nej, det finns inget sammanvägt Entreprenadindex. Därför är det viktigt att i avtalet vara tydlig med vilken Littera (indexserie) som ska användas. Entreprenadindex innehåller nästan 200 olika indexserier, och vilket du ska använda ska anges i avtalet. Om det inte står behöver beställare och utförare komma överens om vilket littera som ska användas innan regleringen görs. När du skriver avtalet kan du titta i Tillämpningsföreskrifterna där du ser vad som ingår i de olika indexserierna och göra en bedömning av vilket Littera som är lämpligt.

Vad betyder Littera?

Entreprenadindex innehåller närmare 200 olika indexserier, Littera. Dessa är numrerade och namngivna. Vilket Littera du ska använda beror på vad arbetet innehåller. Läs mer i Tillämpningsföreskrifterna här

Varför används faktorn 0,9 vid indexregleringen?

Föreskrifterna om oreglerad del medför att entreprenören även vid indexreglerade kontrakt inte får reglera hela kostnadsökningen utan måste beakta den oreglerade delen i sitt grundanbud. Avsikten är att motverka den inflationsdrivande verkan som tillämpning av fullständig indexreglering (med index som tillhör huvud- eller undergrupper) kan ha.   

Var är littera 1011 Stenmaterial oprocessat?

Littera 1011 är sedan januari 2020 borttaget ur entreprenadindex. Anledningen är att 1011 inte fyller någon funktion inom entreprenadindex och för de huvud- och undergrupper där stenmaterial ingår så är det i samtliga fall  littera 1012 stenmaterial processat som används. De som har en pågående specialentreprenad där littera 1011 ingår kan i framtiden övergå och använda littera 1012 istället. För de som använt litt 1011 i reglering av avtal med markägare hänvisar vi alla frågor till Sveriges Bergmaterialindustrier

Hur påverkas löneindex av de tillfälligt sänkta sociala avgifterna för arbetsgivare under perioden 2020-03-01 till 2020-06-30?

Coronarelaterade stödåtgärder har inte beaktats i entreprenadindex.

Kontakt

Fakturafrågor eller övriga frågor som rör prenumerationen:

Flowy
entreprenadindex@flowyinfo.se
08-522 183 98

Frågor som rör egna indexjusteringar och hemsidan:

Emil Flodin
emil.flodin@byggforetagen.se 
08-698 58 03

Frågor till producenten SCB angående framställningen:

Tillämpningsföreskrifterna finner ni här. Om ny har ytterligare frågor om framställning/metod kan ni även kontakta SCB. 

Stefan Pettersson
stefan.pettersson@scb.se
010 - 479 42 63 

Jana Kaarto
jana.kaarto@scb.se
010 - 479 45 93